אולם מועצת העיר. צילום: אתר 634

חברי האופוזיציה בדרישה לקיום ישיבה שלא מן המניין

ישיבת מועצה שלא מן מן המניין תכונס תוך שבוע, זאת על פי דרישת האופוזיציה שביקשה לדון בנושא מבנים יבילים עבור בתי כנסת.

חברי האופוזיציה בעיר פנו לראש העיר קשת בדרישה לכנס ישיבת מועצה שלא מן המניין, הראשונה לקדנציה זו. במכתב עליו חתומים ששת חברי האופוזיציה נכתב כי הם מבקשים לכנס ישיבה שלא מן המניין בנושא שני נושאים: הראשון לגבי מבנים יבילים לבתי כנסת, והנושא השני נוגע להעסקת עובדי עירייה.

במכתב שצורף לבקשה כתבו חברי המועצה כי “העיר חריש זכתה בשנים האחרונות לאכלוס מהיר של תושבים רבים מהתושבים הינם תושבים הנמנים עם ציבור שומרי המצוות ומתפללים כל יום תפילות בבית הכנסת. דא עקא, שדווקא בנושא זה, לא נמצא פתרון הולם שיענה על צרכי התושבים. המתווה הקיים אוסר על הקמת מבנים יבילים זמניים עד לפתרון קבע ובמקום זאת מציע להתפלל בשבתות בבתי הספר”.

מתווה זה לוקה בכשלים מהותיים וכפי שיפורט להלן: 1. המתווה לא מציע פתרון לימות השבוע, מתפללים נאלצים לנדוד למרחקים. 2. חוסר במבני בתי כנסת מקשה ואף מעלים לחלוטין את חיי התרבות והקהילה סביב בית הכנסת. הכתבה הבאה: מתמידים לילדים, סדרי לימוד ועוד 3. התפילה בבתי הספר מקשה על גבאי הקהילות בארגון המקום (יש צורך בטלטול ספרי התורה, סידור המקום ועוד) 4. בית הספר אינו המקום האידיאלי לתפילה ומדובר בביזיון שככה הדברים צריכים להתנהל. 5. הדבר גורם לחיכוך בין הציבורים השונים בעיר כאשר הורים לתלמידים בבתי ספר מתלוננים שהדבר יוצר להם בלאגן ולכלוך ועוד. 6. יש צורך במתן עזרה כספית בפיתוח הקרקע ובמבנה היביל עצמו לטובת הקהילות. מוצע במקום המתווה הנוכחי, להעביר הצעת החלטה שמאפשרת להקים מבנים יבילים זמניים עד לפתרון קבע.

כשלב ראשון, כל עמותה שקיבלה הקצאה לבניין בית כנסת תהיה רשאית להקים מבנה יביל עד להשלמת הבנייה. בנוסף, מוצע לקיים נוהל ברור ומוסדר להגשת בקשה להקמת מבנים יבילים.

בדיון מבקשים לדון במתווה הקיים ובכשלים שעלו. דיון בנושא מבנים יבילים, בין היתר יוצגו מבנים יבילים קיימים בעיר. יצירת נוהל אחיד בעניין ללא איפה ואיפה כאשר זכאות למבנה יביל תהיה אחידה וברורה. מעקב ובקרה אחרי מבנים יבילים, כולל אישורים כמתחייב לפי חוק.

בהצעת ההחלטה מבקשים חברי המועצה לקבוע כי תתאפשר הקמת מבנים יבילים בהקצאות שאושרו. ייקבעו  קריטריונים ברורים לזכאות להקמת מבנה יביל. וכן יתוקצבו ויינתן מימון לפיתוח הקרקע ובמבנה היביל עצמו לטובת הקהילות.

על פי החוק ראש העיר מחוייב לכנס ישיבה שכזו בתוך שבוע מיום קבלת המכתב, וזאת בהתסמך על כך ששליש מחברי המועצה דורשים זאת, ורשאים לעשות זאת על פי החוק אחת לחודש.

ששת חברי המועצה החתומים על המכתב הם איציק לב, אבשלום סלוק, יוחאי פרג’י, אליהו באחג’, ראובן זיגדון ושלמה פרץ. חבר המועצה יצחק לב אמר: “ראש העיר, אל תשכח את תפקידך למנהל תקין ועבודה לפי החוק והתקנות”.

מרחבי האתר
חדשות חריש

ועדת הביטחון התכנסה לדון במספר נושאים הקשורים לביטחון העיר ● תיעוד

על רקע האירועים הביטחונים בעיר ושמיעת ירי מכיוון הכפרים, התכנסה היום בחריש וועדת ביטחון על מנת לדון בשורה של נושאים חשובים הנוגעים לביטחון הציבור והתמודדות עם אירועי חירום. בין הנושאים

לידיעה המלאה »
דילוג לתוכן